General Assembly (April/November)

Deadlines

  • Senest 3 uger før GA skal alle aktive medlemmer inviteres til GA fx via Facebook eller email inkl den "officielle agenda" - se bylaws
  • Indkomne forslag fra medlemmer som skal behandles på GA, skal være jer i hænde senest 10 dage før.
  • Senest 7 dage før GA skal en revideret agenda offentliggøres inkl relevante dokumenter fx beslutningsforslag og indkomne forslag

Voting

..

Changing bylaws

..