Learnings from previous General Assemblies

§4.11 Incoming suggestions for discussion must be received by the Board no less than 10 days before the General Assembly.

Generalforsamlingen betragtes i foreninger som den højeste beslutningsmyndighed.Rationalet med at afstemninger skal kaldes og varsles på forhånd, er at foreningens medlemmer kan deltage i generalforsamlingen på et oplyst grundlag og udøve deres magt over foreningen.Hvis fx man ikke kan deltage på GA, kan man jo stemme ved fuldmagt. Så går det ikke at der på aftenen bringes noget til afstemning, der er uvarslet. Det ville jo afskære medlemmerne i deres deltagelse.

§5.3 The Board and substitutes are elected by the General Assembly. Valid candidates must all be members of the organisation.

It is possible to run for election in absentia. This is not stated clearly in the bylaws due them only addressing principal matters. Running in absentia is considered an edge case, and as such should be understood as an implicit possibility in the bylaws.